Inventarisatie & advies


Het digitaliseren & publiceren van omvangrijke collecties/archieven vraagt om een zorgvuldige projectaanpak, waarbij aandacht besteed moet worden aan een breed scala aan processen zoals inventarisatie, haalbaarheid, planning, logistiek, opslag & ontsluiting.

 

Archiveren is van alle tijden maar door tijdgebrek, ruimtegebrek, degradatie van archiefstukken, snel afnemende beschikbaarheid van afspeelapparatuur en de stijgende kosten voor onderhoud wordt de digitalisering hiervan steeds actueler.

VDH-media kan heel wat van uw zorgen uit handen nemen om er voor te zorgen dat uw erfgoed de tand des tijds doorstaat. Wij zullen niet alleen de digitale bestanden leveren maar tevens met u gaan bekijken op welke manier we deze bestanden het beste kunnen gaan publiceren. Gaan we gebruik maken van bestaande mogelijkheden binnen uw organisatie of moet er een nieuwe applicatie komen?

 

VDH-media kan u hierbij helpen en wij adviseren u dan ook graag over de inrichting van uw (meerjaren) project.

 

In de voorbereidende fase van een digitaliseringsproject is het van belang om alle wensen, eisen en (on)mogelijkheden samen uit te werken. Veel belangrijke vragen dienen eerst helder te worden beantwoord voordat men kan overgaan tot een definitieve invulling van het project & een gedegen kostencalculatie. Helaas blijkt dat het in veel gevallen juist in deze fase misgaat waardoor projectplannen & calculaties continu moeten worden bijgesteld. Dit kunt u voorkomen door op voorhand een gedegen advies van VDH-media in te winnen. 

Uitgangspunten

Om een voorstel te kunnen maken zullen we een aantal uitgangspunten voor het project gezamenlijk moeten gaan vaststellen.

Dit kan o.a. betrekking hebben op:

  • Bepalen van het soort conserveringsbestand (bijvoorbeeld Uncompressed, JPEG2000, TIFF, IMX 50 (D10-50) of Prores 422 HQ);
  • Bepalen van het soort "werk" bestand (het conserveringsbestand kan in een aantal gevallen te groot zijn om mee te werken);
  • Bepalen van het soort viewing bestand t.b.v. bijvoorbeeld de implementatie in een beeldbank of publicatie op uw website.
  • Inventariseren welke metadata gewenst of vereist is;
  • Vaststellen op welke wijze de gecreëerde digitale files gecontroleerd moeten worden;
  • Vaststellen op welke wijze de digitale files geleverd gaan worden (FTP, Harde schijf, WeTransfer, MyAirBridge, etc.).

Plan van aanpak

Door het toepassen van onze uitgebreide expertise en ervaring (wij vieren dit jaar zelfs ons 25 jarig jubileum!), leveren wij dan ook te allen tijde een zorgvuldig advies op maat op het gebied van digitaliseringsvraagstukken. Hier wordt uiteraard bij het digitaliseren, structureren, beheren & beschikbaar stellen van digitale content rekening gehouden met bestaande richtlijnen, wetgeving en procedures. Een gedegen voorbereiding, goed projectmanagement en kennis van zaken zijn hierbij van eminent belang.

 

We zullen dan ook voor ieder project, klein of groot, te allen tijde een project plan / plan van aanpak opstellen. Hierin zullen alle aspecten van het project behandeld en met elkaar afgestemd worden. Uiteraard voorzien wij u hierin van advies op verschillende vlakken, waaronder de keuze voor specifieke conserverings- en viewingbestanden, de opslag en back-up hiervan en mogelijke applicaties/software t.b.v. de publicatie/ontsluiting van uw digitale content.

 

Wilt u graag eens geïnformeerd worden over de mogelijkheden en prijzen? Neemt u dan gerust eens geheel vrijblijvend contact met ons op!