metadata


Digitale data wordt in veel gevallen opgeslagen in een collectie beheers systeem of database. Voor een soepele integratie, beheer, vindbaarheid en ontsluiting van deze data zijn metagegevens nodig.

 

VDH-media werkt vanaf een bestaande inventarislijst of creëert een nieuwe bij de ontvangst van alle archiefbescheiden. Deze wordt standaard gevuld met technische informatie zoals ID, soort, titel/onderwerp, datum, lengte, kwaliteit, resolutie, codec, bitrate, etc.

 

Bij ieder project worden er specifieke afspraken gemaakt omtrent de metadata die wij moeten genereren voor, tijdens en na het digitaliseren. Deze metadata kan geheel naar wens van de klant in verschillende vormen worden aangeleverd (Word, Excel, XML, etc.).

 

Verder is VDH-media in staat de metadata te leveren conform vele internationale standaarden zoals EBUCORE, NIZO Z39.87/MIX, etc. Middels eigen softwareontwikkelingen (o.a. in samenwerking met de European Broadcasting Union EBU) bestaat tevens de mogelijkheid binnen deze standaarden additionele informatie toe te voegen, waarbij nog steeds de standaard gehandhaafd blijft.