scan voorbereiding


Voorafgaande aan het digitaliseren wordt het door ons ontvangen bronmateriaal uitvoerig gecontroleerd. Een technisch gebrek of verslechterde conditie kan het digitaliseringsproces bemoeilijken. Een gedegen, uitgebreide en professionele voorbereiding is dan ook van eminent belang voor een succesvol verloop van het project.

 

Voorbeelden van gebreken of verslechterde conditie bij video, film en audio zijn:

 

Schimmel


Separatie


VervuilingKapotte behuizing


Beschadiging


Vervorming 

Dit hoeft echter geen onoverkomelijke problemen op te leveren om uw waardevolle collectie te kunnen digitaliseren. Bij constatering van technische gebreken aan of teruggelopen conditie van media dragers bekijkt VDH-media namelijk per drager wat de mogelijkheden zijn qua reparatie, reiniging en/of eventueel bakken in onze industriële oven.

 

U als opdrachtgever mag er van uitgaan dat VDH-media al het nodige in werking stelt om dit te constateren en mogelijk te verhelpen. Hiervoor worden meerdere players cq. scanners ingezet. Na constatering zal met de opdrachtgever overlegd worden over de resterende mogelijkheden m.b.t. de aanpak van deze materialen.

 

Wilt u graag eens geïnformeerd worden over de mogelijkheden en prijzen? Neemt u dan gerust eens geheel vrijblijvend contact met ons op!